icon

CMDB (Configuration Management Database)

Spustená verzia CMDB (Configuration Management Database/Konfiguračnej databázy)

Všetko, čo počujeme, je len názor, nie fakt.
Všetko, čo vidíme, je len perspektíva, nie pravda. Marcus Aurelius